نژاد خورشید

عشقی که طراوتی بهاری دارد
                     در سینه خیال ماندگاری دارد

     از تابش چشمهای او فهمیدم
                       خورشـــید نژاد بختیاری دارد
/ 0 نظر / 22 بازدید