شعری از مسعود بختیاری

چه خووه مال بار کنه یارت وا بات بو

کمیت چال زین مخملی به زیر پات بو

چه خووه مال بار ونه به دشت شیمبار

دست گل منه دستوم بو چی پار و پی رار

آی عزیزوم مینا بنوش دستمال هفت رنگ

چی تیات پیدانداد به ایل چهار لنگ

مو اویدوم کهد ره دیدوم نبیدت

خاطروم جا نگرد کندوم به دینت

مو اویدوم کهد ره ری کردوم وا پشت

غم خوم کم سیم نبید سردیت مونه کشت

ای عزیزوم مینا بنوش دستمال هفت رنگ

چی تیات پیدا نداد به ایل چهر لنگ

عاشقوم دیونه یوم بیان بوکوشینوم

بوندیم کهد گل هیچ مگوشینوم

آی بلال بلالوم ددر خالک به نوفتت

آی تش به جونوم ایونی گلوم واگفت و لوفتت

چه خووه شو مهی پا تش تونگی

تا خروس خون گپ زنی وا همدرنگی

چه خووه شو مهی پا تش چاله

سیر بخونی سی گلت بلال بلاله

آی بلال بلالوم بلال بلالوم گلوم خالک به نوفتت

تش به جونوم ایونی گلوم وا گفت و لوفتت

 

شعر از خواننده فقید و محبوب بختیاری مسود بختیاری

/ 0 نظر / 63 بازدید