هیچ نظارتی بر توزیع سبدکالا در شوشتر نیست


*در روزهای گذشته شعارهای بی پایانی مسئولان استانی را برای سامان دهی به شرایط توزیثع سبدکالا در خوزستان را خوانده اید ولی در شوشتر این شرایط بسیار بی سروسامان است و مردم به شدت در تنگنا قرار گرفته اند؛ آنچه در ذیل می بینید عکس های عکاس شوشترنامه از یک مرکز توزیع سبدکالاست.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید