غزل به زبان بختیاری

بنام خداوند بخشنده مهربان

سیاهی سر زلف تو روزگار منه

کرشمه کار تنه و گریوه کار منه

دلم نخواست زلف سیاسه خم بزنه

یو هر قدر که به پیچس گره به کار منه

زدیری تو چونو خین اریزه از دل مو

که مرگ حاضر و هردم به انتظار منه

تمام حسرت و دلتنگی مو از اینه

خدا نکرده بفهمی یو روزگار منه

گذشت افسر دی روزگار خوشحالی

خزان عشق گرهده گل بهار منه

 

شعر داراب افسر بختیاری –سال 1316

/ 0 نظر / 32 بازدید