اگر رییس جمهور بودم

شبی را من به خواب مسرور بودم

 

رییس کشور و جمهور بودم

وزیران را همه تقسیم کردم

سریع آمریکا را تحریم کردم

بساختم فیلمی از رستم به خوبی

فرستادم سریع کره جنوبی

فرستادم به هند برنج گیلان

برنج خوب و مرغوبی ز ایران

حمایت کردم از تولید داخل

بشد شغل فروان کار حاصل

کسی دیگر نشد معتاد و بیمار

ندید دیگر کسی جوان بیکار

ز پول نفت به مردم نان دادم

به هر از پافتاده جان دادم

خدا را در همه جا یاد کردم

همیشه مردمم را شاد کردم

به هنگام نماز از خواب پریدم

کسی را جز خودم آنجا ندیدم

دعا کردم برای هر ایرانی

برای رهبر و آقا روحانی

دعا کردم که هر کشور جانی

کند تعظیم به پای هر ایرانی

شاعر : نیما امامقلی زاده


/ 0 نظر / 19 بازدید