زد و خورد برای دریافت سبدکالا به شوشتر رسید / حضور بموقع نیروی انتظامی شوشتر مان

صبح امروز شهروندانی که برای دریافت سبدکالا به یکی از فروشگاههای عرضه سبدکالا در کوی شهید فهمیده مراجعه کرده بودند شاهد درگیری بودند .

اگر حضور بموقع گشتهای نیروی انتظامی نبود معلوم نمی شد که این درگیری تا کجا ادامه داشت .

مسولین و متولیان شوشتر باید فوری چاره اندیشی نمایند تا شاهد این صحنه ها و درگیریها نباشیم؟

تاکی تعداد فروشگاههای عرضه سبدکالا در شوشتر افزایش نمی یابد تا مردم و بدون صف بتوانند سبدکالا را به راحتی دریافت کنند؟


 
/ 0 نظر / 20 بازدید