مطالعات پژوهشی و مستندنگاری آسیاب برنج کوب در محوطه میراث جهانی آسیابهای آبی تار

آسیاب آبی دستگاهی بوده است که برای خورد کردن و درست کردن آرد وجود داشته است و بااستفاده از تکنیک سرعت آب و یا فشار آب کار می کرده است. در ایران تقریبا از هر شهری در قدیم آسیاب آبی وجود داشته که امروز تقریبا چند مورد انگشت شمار هنوز کار می کنند.

نمونه کامل و بزرگی از مجموعه این آسیابها را می توان در محوطه میراث جهانی آسیابها و آبشارهای شوشتر مشاهده کرد. این آسیابها بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته در ایران به دو صورت آسیاب تنوره ای شیبی بوده است. اما با توجه به بررسی و پایش های صورت گرفته در محوطه آسیابها و آبشارهای شوشتر حاکی از وجود آسیاب برنج کوب در این محوطه میراث جهانی خبر می دهد.

اجزای این آسیاب تا حدی مشابه سایر آسیاب ها می باشد با این تفاوت که ابعاد تنوره ای آن به نسبت سایر تنوره ها کوچکتر و جنس سنگ رویی آسیاب از چوب درخت کنار می باشد.

کارشناسان پژوهشی این پایگاه با بررسی و مصاحبه با آسیابانان قدیمی اقدام به مستند نگاری،طراحی سه بعدی و ساخت ماکت این نوع آسیاب می باشند.

پس از اتمام مطالعات و مستند سازیهای اولیه ، عملیات مرمت و راه اندازی این آسیاب به زودی آغاز خواهد شد.

/ 0 نظر / 18 بازدید