زمستونِ مال

چه خوشه برف بزنه ، ره شلــــــــشلی بو 

 

حونه تون عشــــــــــایری من تو گِلی بو ...


تو گلی تُک بکنه سر بَــــــرد چـــــــــــــاله 

هیوه ها من چالتون هم کـــــــوتـــولی بو ... 

/ 0 نظر / 21 بازدید