کانالهای زیر زمینی، سیستم آبرسانی سنتی در شوشتر

منظومه آبی شوشتر به عنوان بزرگترین معماری و سیستم آبرسانی سنتی و دستکند دنیا دارای عملکردی فوق العاده است که شناخت و آگاهی از چگونگی فعالیت این منظومه نیاز به مطالعات و بررسیهای بسیار دارد.

یکی از مهمترین اجزای سازه های آبی شوشتر (منظومه آبی شوشتر)، کانالهای زیر زمینی و دستکندهایی هستند که کار انتقال آب در بخشهای مختلف را انجام می دهند. کانالهایی که عدم وجود آنها در بسیاری موارد سبب رکود و ناکارآمدی سازه ها می گردد. از جمله این کانالها، کانالهای واقع در مجموعه آسیابها و آبشارهای شوشتر هستند که نقش بسزایی در مدیریت منابع آبی مورد نیاز مجموعه و کارکرد آن دارند.

در این مقاله به شناخت این کانالها و نحوه عملکرد آنها پرداخته خواهد شد و همچنین تأثیر آنها بر میزان آب انتقالی بررسی می گردد.

آنچه در این مقاله به عنوان هدف نهایی دنبال خواهد شد؛ نقش این کانالها در کنترل و انتقال آب از بالا دست به پایین دست نهر گرگر و تاثیر آن بر فعالیت آسیابهای موجود و مدیریت میزان آب مورد نیاز آنها در مجموعه آسیابها خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید