مهارت های زندگی » موفقیت ما در گرو خواستن است؟آیا میدانیم چه می خواهیم؟

چگونه می توانیم نیاز خود را تشخیص دهیم؟


هنر خواستن

برای به دست آوردن هر چیز، آگاهی از نحوه صحیح در خواست، نقش به سزایی در دستیابی به آن چیز دارد. راه های مختلفی برای بیان منظور وجود دارد که در این مقاله به شماری از این راه ها اشاره می‌شود.

1ــ قبل از خواستن هر چیز، تکلیف خود را روشن کنید.

قبل از هر کاری باید بدانید و مطمئن باشید چه می خواهید. این اولین مرحله و مهمترین مرحله از خواستن است. قبل از اینکه حتی یک کلمه بگویید فکر کنید، به طور دقیق چه می خواهید.
درخواست‌کنندگان ناموفق، بیشتر این قسمت را نادیده می گیرند. اگر با این روش جلو بروید در حین مطرح کردن درخواست خود، کلمات گیج کننده ای بیان خواهید کرد و شک و دودلی در صحبت های شما نمایان خواهد شد. نتیجه چنین تقاضایی گیج شدن مخاطب شماست.
2ــ احساسات منفی طرف مقابل را تحریک نکنید.
در این خصوص بهتر است که خواسته خود را بگونه ای مطرح کنید که مخاطب شما احساس نکند که دارید با او لجبازی می کنید.
این افراد به عنوان مثال به جای اینکه بگویند: " این جمعه، من به استراحت احتیاج دارم." می گویند: " این جمعه نمی خواهم کار کنم." یا به جای این که بگویند:
" لطفاً این پرسشنامه ها را پر کنید!" می گویند: " دلم
نمی خواد وقتی برگشتم این پرسشنامه ها پر نشده باشد!"
مخاطب شما با این گونه جملات به سمت احساسات منفی کشیده می شود .

3ــ بدانید از چه کسی باید درخواست کنید.
برای این که به هدف خود برسید، باید بدانید که از چه کسی درخواست کنید. اگر باید سلسله مراتب را رعایت کنید این کار را بکنید. اگر به دنبال شخصی برای انجام دادن کار خود هستید ابتدا ببینید آیا خودتان می توانید آن را انجام دهید و آیا کسی که از او درخواست
می کنید توانایی انجام آن کار را دارد؟ 

پیام سه


 
/ 0 نظر / 20 بازدید