انتشار کتاب خانم منجزی

مجموعه اشعار بختیاری و فارسی شاعر خوش ذوق بختیاری، سرکار خانم سیما منجزی، با عنوان"تیگ نویس" توسط انتشارات جزایری قم منتشر شد.با آرزوی پیروزی و سربلندی برای این بانوی شاعر همتبار، باهم به خوانش نمونه هایی از اشعار این کتاب می پردازیم:

من آفتاب رو به زوالم قبول کن

سر خط یک طلوع محالم قبول کن

آیینه ام مجال شکفتن نمی دهد

بغض گلو گرفته و کالم قبول کن

لم داده طالعم کف فنجان واژگون

کولی صفت رمیده زفالم قبول کن

تا کی طنین تیشه و هذیان بیستون

شیرین من! نمانده مجالم قبول کن

تا نوعروس ابن سلام تحیرم

وقت حلول حادثه لالم قبول کن

عمریست توی وهم پریدن به سوی ماه

دلبسته ی پلنگ خیالم قبول کن.

************

باز هم از کوچه مان رد می شود

با نگاهش دل مردد می شود

خاطرش چون کولی آواره ای

برسر راه دلم سد می شود

ردپای یک سلام نا تمام

روی لبهایم مسود می شود

زندگی در قصه ی زنیبل زن

یک خیابان رفت وآمد می شود.

خدا خدا اِنویسُم خدا بِاَشنه صدامون

دُوواره هیوِه بریزه به چاله دون دلامون

تَشِ خیالُمه از نو به تش بِلازی بیاره

که نَهله تیغِش افتو دی زون گُشِه به تَنامون

شِرین کُنه هَمو شربت که زهر اَویده به جونُم

که رنگ مُرده گِرهده تموم ِحال و هوامون

به زورِ هر چه که دونه رَسونِمون به سر خط

بلاکُم ار که بِاَشنِه نفیر و جار و حَیامون

نداره ای شَو دم هوس نشون مه نِ به گُردِه

بیو به دینِ نشونی بِریم سراغ خُدامون

بهیگ بخت ایمانِه کَلا رسی تیسِه کَند

نگوی ز حونه ی باوون کِئو اویده تیامون

خدا نیاره او روزه که بی خدا بنشینیم

کمون رنگی دنیا دی نَهله رنگ به حنامون

خدا نوشت دوتا سیوِ کال دلتنگی

مونه صَویر و تونِه بی خیال دلتنگی

اخواست سر نَرِِوی مِنِ خوت و نپیسِه دلت

نهاد به گوشه لوِِت دی بلال دلتنگی

اِخواست کَوگ خیالی به چَشمه سر نزنِه

که مَنده تشنه به خین پیر دال دلتنگی

نِوشتمون به لِک شَو چی آستاره و مه

که عاشقونه بِِمَهنیم به مال دلتنگی

خدا نوشت ایمانِه ز صُو روز ازل

بُهون نشین شُم دیر مِجال دلتنگی

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید