توزیع نامناسب سبدکالا در شوشتر همچنان ادامه دارد / برخی فروشگاه فقط ۳ قلم کالا ب

یکشنبه ۲۰ بهمن, ۱۳۹۲  پرینتدر حالی که فاز دوم سبدکالا به زودی در کشور آغاز می شود اما همچنان مردم شوشتر برای دریافت نوبت اول سبدکالا در فروشگاهها صف کشیده اند و تعداد فروشگاهها نیز افزایش نیافته است .

این مشکلات در حالی است که فرماندار و نماینده شوشتر نسبت به صف های مردمی برای دریافت سبدکالا را از نزدیک مشاهده نمی نمایند و برای رفع این مشکل اقدام فوری انجام نگرفته است .

در برخی از فروشگاههای شوشتر فقط ۳ نوع از محتویات سبدکالا به مردم توزیع می گردد و مابقی موجود نیست .

اعتراض مردمی برای دریافت سبدکالا در شوشتر ادامه دارد و معلوم نیست چرا فروشگاههای توزیع سبدکالا برای رفاه مردم افزایش نمی یابد .

سکوت نماینده و فرماندار شوشتر در توزیع نامناسب و صف های طولانی سبدکالا بر عصبانیت مردم شوشتر افزوده است و مردم در این زمینه پاسخ می خواهند .


 
/ 0 نظر / 19 بازدید